Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz


               Miercuri, 5 octombrie 2011 ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. va avea loc şedinţa 

Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 02.00.01 – chimie anorganică din cadrul Institutului de Chimie al A.Ș.M.,

unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul: "Compuși coordinativi ai cobaltului(III), nichelului(II) și   

cuprului(II) în baza α-dioximelor cu anioni anorganici. Sinteza, structura, proprietăți".


Autor: Rija Andrei, cercetător științific al laboratorului Chimie Coordinativă.

Conducător ştiinţific:
dr. hab., conf. univ. Bulhac Ion, șef laborator Chimie Coordinativă.


                                Sunt invitaţi membrii Seminarului Ştiinţific de Profil precum şi toţi doritorii.