Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitare!

Multstimaţi cercetători ştiinţifici ai Institutului de Chimie!
 
Ziua Mondiala a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă, proclamată in 2001 de cea de-a 31-a Conferinţă generală a UNESCO, se marchează anual pe 10 noiembrie, având ca scop o mai bună informare a publicului asupra importanţei ştiinţei si, totodată, construirea unei punţi de legătură intre ştiinţă şi societate. In această zi sărbătorim rolul vital pe care ştiinţa îl poate juca in realizarea dezvoltării durabile şi in lărgirea orizonturilor de pace.
În anul 2010 colaboratorii Institutului de Chimie al A.Ş.M. realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 6 proiecte instituţionale, 6 proiect din cadrul Programelor de Stat de sine stătător şi 1 – în calitate de co-executant, 1 proiect comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de cercetări Fundamentale din Republica Belarus, 2 proiecte comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina, 2 proiectе comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi România, 3 proiecte pentru tineri cercetători finanţate de CSŞDT al AŞM, 2 Proiecte din cadrul programului PC7.
În anul 2010 a fost obţinută o marca pentru preparatul Enoxil. În baza rezultatelor obţinute în anul 2010 au fost publicate: 4 monografii, circa 50 articole, inclusiv 30 în ediţii de peste hotare;  peste 100 rezumate ale comunicărilor la conferinţe internaţionale; obţinute 8brevete de invenţie şi 6 hotărâri pozitive. Pe parcursul acestei perioade Institutul de Chimie a participat la lucrările a 4 Saloane Naţionale şi Internaţionale, Expoziţii de inventică, unde invenţiile institutului au fost menţionate cu  5 Medalii de aur, 4 Medalii de argint şi 3 Medalii de bronz, 6 Diplome de Excelenţă şi  5 Diplome de Menţiune.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezintă interes pentru economia naţională a Republicii Moldova. Despre aceasta vorbeşte faptul că un şir întreg de preparate şi tehnologii elaborate în laboratoarele Institutului au fost realizate în practică la nivel de ramură şi de întreprindere.
 
Cu prilejul Zilei Mondiale a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă Direcţia Institutului de Chimie al A.Ş.M. se adresează către toţi cercetătorii institutului cu cele mai frumoase urări de bine, de sănătate si succese în activitatea Dstră ştiinţifică.
 
 
Cu profund respect,
 
Directorul Institutului de Chimie al A.Ş.M.
Dr. hab. în chimie, prof.                                                 Tudor Lupaşcu